TUVANHOCLAIXE.VN - HOTLINE: 0963486799 - TRUNG TÂM TƯ VẤN HỌC LÁI XE DBK - VỮNG TIN TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG - BỔ TÚC TAY LÁI - LÁI XE Ô TÔ B1, B2, C - NÂNG HẠNG C, D, E - CÁC DỊCH VỤ ĐỔI BẰNG QUỐC TẾ

BỔ TÚC TAY LÁI SAU KHI CÓ BẰNG LÁI XE B1, B2 KẾT HỢP TOUR DU LỊCH

Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
80 Mã bổ túc
GIO61
Tên học viên
Nguyễn Hà Nội
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
01:00 26-11-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
79 Mã bổ túc
GIO60
Tên học viên
Nguyễn Hà Nội
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
01:00 24-11-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
78 Mã bổ túc
GIO59
Tên học viên
Nguyễn Hà Nội
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
01:00 23-11-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
77 Mã bổ túc
GIO58
Tên học viên
Trí Nguyễn
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
22:00 03-11-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
76 Mã bổ túc
GIO57
Tên học viên
Trí Nguyễn
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
02:00 03-11-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
75 Mã bổ túc
TOUR19
Tên học viên
Anh Thành
Xe
Mitsubishi Xpander/7 chỗ/Số sàn
Gói bổ túc
3 ngày
Thời gian đón
19:00 15-11-2023/
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
74 Mã bổ túc
GIO56
Tên học viên
Trí Nguyễn
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
02:00 31-10-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
73 Mã bổ túc
TOUR18
Tên học viên
Bội San
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
3 ngày
Thời gian đón
20:00 09-10-2023/
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
72 Mã bổ túc
TOUR17
Tên học viên
Anh Thành
Xe
Mitsubishi Xpander/7 chỗ/Số sàn
Gói bổ túc
4 ngày
Thời gian đón
20:00 04-10-2023/
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
71 Mã bổ túc
TOUR16
Tên học viên
Anh Thành
Xe
Mitsubishi Xpander/7 chỗ/Số sàn
Gói bổ túc
3 ngày
Thời gian đón
20:00 06-10-2023/
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
70 Mã bổ túc
TOUR15
Tên học viên
Bội San
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
2 ngày
Thời gian đón
20:00 08-09-2023/Sài Gòn
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Đà Lạt
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
69 Mã bổ túc
TOUR14
Tên học viên
Bội San
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
12h
Thời gian đón
20:00 19-08-2023/
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
68 Mã bổ túc
GIO55
Tên học viên
Mai Anh Nguyen
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
03:00 19-08-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Thành
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
67 Mã bổ túc
GIO54
Tên học viên
Nguyen Hoang Minh
Xe
KIA Morning/ 4 chỗ/ Số sàn
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
02:00 04-08-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Tuấn
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
66 Mã bổ túc
GIO53
Tên học viên
Nguyen Hoang Minh
Xe
KIA Morning/ 4 chỗ/ Số sàn
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
02:00 02-08-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Tuấn
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
65 Mã bổ túc
GIO52
Tên học viên
Nguyen Hoang Minh
Xe
KIA Morning/ 4 chỗ/ Số sàn
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
02:00 31-07-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Tuấn
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
64 Mã bổ túc
TOUR13
Tên học viên
Hoàng Dũ
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
12h
Thời gian đón
20:00 31-07-2023/Sài Gòn
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Vũng Tàu
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
63 Mã bổ túc
GIO51
Tên học viên
Phạm Minh Nguyên
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
22:00 26-07-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Thành
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
62 Mã bổ túc
GIO50
Tên học viên
Bội San
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
21:00 22-07-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
61 Mã bổ túc
GIO49
Tên học viên
Phương Anh
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
23:00 22-07-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
60 Mã bổ túc
TOUR12
Tên học viên
Nguyễn Trường Thịnh
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
12h
Thời gian đón
21:00 17-07-2023/Sài Gòn
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Thành
Lộ trình
Vũng Tàu
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
59 Mã bổ túc
TOUR11
Tên học viên
Nguyễn Tiến
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
12h
Thời gian đón
20:00 17-07-2023/Sài Gòn
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Vũng Tàu
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
58 Mã bổ túc
TOUR10
Tên học viên
Trí Nguyễn
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
12h
Thời gian đón
20:00 14-07-2023/Sài Gòn
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Thành
Lộ trình
Vũng Tàu
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
57 Mã bổ túc
GIO48
Tên học viên
Trí Nguyễn
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
03:00 13-07-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
56 Mã bổ túc
TOUR09
Tên học viên
Lê Đức Thành
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
2 ngày
Thời gian đón
20:00 28-07-2023/Sài Gòn
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Đà Lạt
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
55 Mã bổ túc
GIO47
Tên học viên
Trí Nguyễn
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
21:00 07-07-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
54 Mã bổ túc
TOUR08
Tên học viên
Phan Huy
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
12h
Thời gian đón
20:00 07-07-2023/Sài Gòn
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Thành
Lộ trình
Vũng Tàu
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
53 Mã bổ túc
GIO46
Tên học viên
Phan Phước Hậu
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
21:00 06-07-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
52 Mã bổ túc
GIO45
Tên học viên
Trí Nguyễn
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
03:00 03-07-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
51 Mã bổ túc
GIO44
Tên học viên
Phương Anh
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
23:00 08-07-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
50 Mã bổ túc
GIO43
Tên học viên
Phương Anh
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
03:00 02-07-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
49 Mã bổ túc
GIO42
Tên học viên
Đoàn Trung Thành
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
20:10 27-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
48 Mã bổ túc
GIO41
Tên học viên
Hồng Tân
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
01:00 24-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
47 Mã bổ túc
GIO40
Tên học viên
Trang
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
23:00 23-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
46 Mã bổ túc
GIO39
Tên học viên
Nguyễn Hoàng Ngân
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
02:00 25-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
45 Mã bổ túc
GIO38
Tên học viên
Nguyễn Hoàng Ngân
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
02:00 24-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Thành
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
44 Mã bổ túc
GIO37
Tên học viên
Nguyễn Hoàng Ngân
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
02:00 18-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Quỳnh
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
43 Mã bổ túc
GIO36
Tên học viên
Luận TK
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
03:00 16-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
42 Mã bổ túc
GIO35
Tên học viên
Hoài Thy
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
21:00 16-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
41 Mã bổ túc
GIO34
Tên học viên
NGUYỄN VĂN THÔNG
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
23:00 16-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
40 Mã bổ túc
GIO33
Tên học viên
Vũ Nhật Minh
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
22:00 17-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
39 Mã bổ túc
GIO32
Tên học viên
Phi Nguyễn
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
21:00 17-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
38 Mã bổ túc
TOUR07
Tên học viên
Nguyễn Uy Viễn
Xe
Nissan Navara/Số Sàn
Gói bổ túc
12h
Thời gian đón
20:00 17-06-2023/Sài Gòn
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Bảo Lộc
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
37 Mã bổ túc
GIO31
Tên học viên
Nguyễn Thành Luân
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
05:00 12-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
36 Mã bổ túc
GIO30
Tên học viên
Nguyễn Uy Viễn
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
03:00 10-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
35 Mã bổ túc
GIO29
Tên học viên
Huỳnh Văn Ngọc
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
07:30 10-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
34 Mã bổ túc
GIO28
Tên học viên
NGUYỄN VĂN THÔNG
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
23:00 09-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
33 Mã bổ túc
TOUR06
Tên học viên
Lê Đức Thành
Xe
Mitsubishi Xpander/7 chỗ/Số sàn
Gói bổ túc
12h
Thời gian đón
20:00 18-06-2023/Sài Gòn
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Cần Thơ
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
32 Mã bổ túc
GIO27
Tên học viên
Huỳnh Văn Ngọc
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
21:00 02-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Quỳnh
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
31 Mã bổ túc
GIO26
Tên học viên
Cataleya Le (chị Sa)
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
02:00 03-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Tiềm
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
30 Mã bổ túc
GIO25
Tên học viên
Cataleya Le (chị Sa)
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
23:00 30-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Thành
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
29 Mã bổ túc
TOUR05
Tên học viên
Lê Kim Đạt
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
12h
Thời gian đón
20:00 10-06-2023/Sài Gòn
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Thành
Lộ trình
Vũng Tàu
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
28 Mã bổ túc
GIO24
Tên học viên
Hoài Thy
Xe
Huynhdai Accent/Số sàn
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
22:00 02-06-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Thành
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
27 Mã bổ túc
TOUR04
Tên học viên
Nguyễn Thị Thu Ngân
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
12h
Thời gian đón
21:30 28-05-2023/Sài Gòn
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Vũng Tàu
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
26 Mã bổ túc
GIO23
Tên học viên
Cataleya Le (chị Sa)
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
02:00 27-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
25 Mã bổ túc
GIO22
Tên học viên
Hoài Thy
Xe
Toyota Vios/số sàn
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
22:00 26-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
24 Mã bổ túc
GIO21
Tên học viên
Trần Tiến Anh
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
21:00 26-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
23 Mã bổ túc
GIO20
Tên học viên
Huỳnh Văn Ngọc
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
22:00 27-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
22 Mã bổ túc
GIO19
Tên học viên
Huỳnh Văn Ngọc
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
08:00 26-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
21 Mã bổ túc
TOUR03
Tên học viên
TRẦN MINH THỌ
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
12h
Thời gian đón
20:00 24-05-2023/Sài Gòn
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Thành
Lộ trình
Vũng Tàu
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
20 Mã bổ túc
GIO18
Tên học viên
Nguyễn Hữu Khương
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
21:00 21-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Thành
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
19 Mã bổ túc
GIO17
Tên học viên
Cataleya Le (chị Sa)
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
03:00 21-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Quỳnh
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
18 Mã bổ túc
GIO16
Tên học viên
Huỳnh Văn Ngọc
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
22:00 20-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Quỳnh
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
17 Mã bổ túc
TOUR02
Tên học viên
Hieu Tran
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
12h
Thời gian đón
20:00 19-05-2023/Sài Gòn
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Quỳnh
Lộ trình
Vũng Tàu
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
16 Mã bổ túc
GIO15
Tên học viên
Nguyễn Phi Hiếu Phương
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
23:00 18-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Quỳnh
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
15 Mã bổ túc
TOUR01
Tên học viên
Lê Đức Thành
Xe
Mitsubishi Xpander/7 chỗ/Số sàn
Gói bổ túc
12h
Thời gian đón
19:00 17-05-2023/Sài Gòn
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Bảo Lộc
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
14 Mã bổ túc
GIO14
Tên học viên
Khưu Thị Thuỷ Tiên
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
05:00 17-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Tiềm
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
13 Mã bổ túc
GIO13
Tên học viên
Nguyễn Hữu Khương
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
21:00 16-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Tiềm
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
12 Mã bổ túc
GIO12
Tên học viên
Nguyen Minh Thao
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
08:00 15-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Tiềm
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
11 Mã bổ túc
GIO11
Tên học viên
Huỳnh Văn Ngọc
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
22:00 13-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
10 Mã bổ túc
GIO10
Tên học viên
Pham Hai Thanh
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
03:30 13-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Tiềm
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
9 Mã bổ túc
GIO09
Tên học viên
Le Duy Hung
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
22:00 12-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
8 Mã bổ túc
GIO08
Tên học viên
Lê Nguyên Thông
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
03:00 07-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
7 Mã bổ túc
GIO07
Tên học viên
Nguyễn Đại Nguyên
Xe
Toyota Vios/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
21:00 06-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
6 Mã bổ túc
GIO06
Tên học viên
Nguyễn Đại Nguyên
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
21:00 05-05-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Tiềm
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
5 Mã bổ túc
GIO05
Tên học viên
Nguyễn Tấn Trung
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
20:30 23-04-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Thành
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
4 Mã bổ túc
GIO04
Tên học viên
Nguyễn Hà Kiều Anh
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
16:52 14-04-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Quỳnh
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
3 Mã bổ túc
GIO03
Tên học viên
Nguyễn Trọng Bình
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
21:00 11-04-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Quỳnh
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
2 Mã bổ túc
GIO02
Tên học viên
Nguyễn Hà Kiều Anh
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
03:00 09-04-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Bình
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:
1 Mã bổ túc
GIO01
Tên học viên
Nguyễn Hà Kiều Anh
Xe
Honda City/Số tự động
Gói bổ túc
03h
Thời gian đón
03:00 01-04-2023/Nội thành
Tiến trình
100%
Giáo viên
Thầy Khiềng
Lộ trình
Nội thành
Đánh giá của học viên
Kỹ năng lái xe
Giáo viên:
Xe:

HÌNH ẢNH BỔ TÚC LÁI XE CỦA HỌC VIÊN

5+ Năm hoạt động
1200+ Học viên
42 Xe tập lái
12 Sân tập
Đăng ký học nhanh
Hotline: 0963486799
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây